Два начина, по които жените могат да изграждат бизнес взаимоотношения по-ефективно


Независимо от усилията, които полагат жените, изграждането на бизнес взаимоотношения или т.нар. нетуъркинг (networking) остава предизвикателство за тях. За мъжете нетуъркинга означава създаване на връзки, чрез които да израстват кариерно, докато жените срещат затруднение в това. В повечето случаи нежният пол развива нетуъркинг чрез търсене на спонсори или ментори, за да има възможност да се издигне.

Какво повече могат да направят жените?

Анализирах поведенията при нетуъркинг на 74 жени, заемащи позиции средно ниво мениджмънт в три компании. Бяха зададени 19 въпроса като: какви стъпки извършват при нетуъркинг, как обменят информация, опит, професионален съвет или някакви ресурси.

67% от анкетираните вярваха, че нетуъркингът им помага да изградят кариера, но това, което правеха всъщност беше неефективно.  Дейностите, които извършваха при нетуъркинг и които смятаха за изключително важни, като например да помагат на другите, да им предлагат помощ, кариерен съвет не показаха техният талант и не представяха техните цели.

Така установих, че има две задължителни дейности в нетуъркинга, които почти не се използват от жените. Тези две стъпки извеждат на преден план експертизата, професионализма и таланта.

Сътрудничество

Предпочитайки повече да помагат, жените не си сътрудничат с другите по проекти, свързани с работата. Само 14% го правят като част от нетуъркинга. Както една жена обясни: „Избягвам сътрудничеството, защото не вярвам, че това ще има някаква полза за мен.”

Такива изказвания показват липсата на разбиране какви възможности предлага нетуъркинга чрез сътрудничество. Сътрудничеството създава взаимоотношения изградени върху доверие и обвързани с резултати. То е прекрасен начин да се демонстрира талант и да се създаде трайно доверие. Талантът и доверието заедно повишават качеството на обмена на информация и ресурси като основа за ефективен нетуъркинг.

Заявяването на кариерните цели

При нетуъркинг жените не изказват бизнес или кариерните си цели. Те ги пазят за себе си. Само 4% признават, че говорят за тях пред други хора. Като причина някои посочват, че не искат да изглеждат твърде амбициозни, други, че искат да минимизират разочарованието, ако целите не бъдат постигнати.

Всяко начинание, включително и ориентирано към самите нас, започва с ясно дефиниране на целите. С произнасянето и споделянето на целите се създават възможности за взаимодействие с другите.

Атина Вонгалис-Макроу, Harvard Business Review

 |