Защо депресията се засилва по празниците?

Депресията се засилва по време на празничния сезон поради завишаването на изискванията и причинения от тях стрес, семейните проблеми и неспособността за справяне с очакванията. За управлението на депресивните състояния по време на празниците са нужни ефективни начини за справяне с всички изброени по-горе стресови фактори.

  1. Прекалено много изисквания и стрес

По време на празниците се увеличичава броят на дейностите, задачите и социалните събития, с които хората трябва да се справят и на които да присъстват. Купуването на подаръци предизвиква финансов и емоционален стрес и ни сбълсква с огромни тълпи, трафик и претъпкани магазини. Семейните, училищните и работните тържества и партита създават социални, времеви и енергийни изисквания към нас. Пътуването до вкъщи за празниците може да предизвика допълнителни стресови ситуации. Невъзможността да бъдем със семейството или приятелите (поради каквато и да е причина) също може да бъде силно стресиращо. Ако преживявате загуба празниците могат да бъдат още по-тежки. Училищните и работните графици често са нарушени по време на празниците и здравословните начини за управление на стреса като здравословното хранене и ежедневните физически упражнениея често се неглижират.

Как да се справим: Намаляването, елиминирането или намирането на творчески начини за посрещане на специфичните за сезона изисквания към вашето време, енергия и емоции са важни и работата с терапевт или достъпът до други ресурси за справяне с депресията ще бъдат от помощ.

  1. Семейни проблеми

Празниците са време за семейството, така че всички проблеми, които имаме в семейството си, ще излязат на преден план през този период. Ако има загуба, раздяла или отчуждение, които се засягат вашето семейство, тогава има вероятност да се наложи да се спрявяте и с емоциите, свързани с тези проблеми. За човек, който вече страда от депресия, това е допълнителна емоционална тежест.

Как да се справим: Изготвянето на план за управление на семейните проблеми или избягването им изцяло може да е необходимо, за да се предотврати засилването на депресивните симптоми.

  1. Оправдаване на очакванията

Въпреки че празниците са време за веселба и завръщане към вярата и ценностите, всички нарастващи очаквания към нашето лично време, енергия, търпение и гъвкавост оказват своето влияние. Хората, които поздравяват с израза „Весели празници!”, могат да породят в страдащия от депресия чувството за невъзможност за изпълнение на това пожелание. Когато едно от очакванията за празниците е да бъдем „щастливи“, страдащият от депресия, който вече се бори със симптоми на умора, раздразнителност и тъга, има 100% шанс за провал. Често срещан симптом на депресията е загубата на интерес към дейности, които преди са възприемани като приятни, или невъзможността да се изпита удоволствие.

Как да се справим: Здайте реалистични очаквания, първо за самите себе си, и след това ги споделете с другите. Дайте си нужното признание за това, че изобщо функционирате и се опитайте да не се притеснявате прекалено много за това, че трябва да отговаряте на допълнителни очаквания заради сезона.

Източник: https://www.forbes.com

 |