База данни

Всеки професионалист, който вярва, че има доказани постижения и е изявен лидер в работата си може да изпрати своето CV за включване в нашата база данни. Не е нужно да се изпраща мотивационно писмо. От полза обаче ще бъде кратка информация за предпочитан сектор, позиция и очаквани параметри на възнаграждение. E-mail за подаване на CV : taurus@taurusconsultants.bg

За предпочитане е CVто да бъде в EuroPass формат, в doc файл и да е на английски език.

При подходяща позиция, възложена от наш клиент, която да отговаря на професионалния профил на кандидата и неговите очаквания, ще влезем в контакт с него и ще проведем среща, в която ще има конкретен разговор за позицията и за опита на кандидата.

Нямаме практика да правим срещи след подаване на CV на кандидат без да има позиция, която да можем да му представим. Считаме, че по този начин проявяваме уважение към неговото и наше ценно време.

Ако кандидатът има желание да си направи среща с нас с цел да получи кариерна консултация, това е обект на наша друга услуга – Кариерен коучинг.