Изкуството на Активното Слушане

Изслушването е най-важното умение за комуникация и изграждане на професионални взаимоотношения. С негова помощ можем да увеличим производителността, да повишим доверието и намалим грешките. Чрез него можем да станем по-популярни, да  изградим лична марка и да разширим мрежата си от контакти. Тогава защо умението да слушаме е застрашено от изчезване? Според учени от университета Браун, изслушването е умение, което можем да загубим в днешния свят, който ни разсейва с дигитализация и претоварва с информация. Всъщност, изследователите твърдят, че ние запомняме едва 50% от това, което чуваме. Затова успешните хора се стремят да усъвършенстват това важно житейско умение. Ето няколко съвета как да овладеете изкуството на изслушването:

  1. Спрете да слушате, започнете да изслушвате

Слушането е различно от изслушването. Ние слушаме, когато взаимодействаме само частично в разговора, например, защото вече имаме график за деня и само чакаме възможността да се заемем със задачите си. Активното слушане, или изслушването, може да ни направи влиятелни, защото чрез него можем да се вгледаме в човека срещу нас и да се опитаме да го разберем, да изградим доверие и съпричастност преди да започнем да даваме решения и препоръки.

За да слушате активно, трябва да изключите разсейващите фактори – да поставите телефона си в режим без звук, да игнорирате страничните шумове, да се фокусирате върху събеседника си и неговата история. Този съвет важи както за работното място, така и за личния живот.

  1. Поддържайте зрителен контакт

Ако сте на бизнес събитие, говорите с някого и отклоните погледа си от него, когато забележите някой друг, с когото искате да разговаряте, вие нарушавате това кардинално правило. В този миг, вие не само карате събеседника си да се чувства маловажен, но и оставяте негативно впечатление, което трудно ще бъде преодоляно.

  1. Отделете време, за да изградите връзка

В началото на всеки разговор е нужно време, в което да намерите нещо общо и да изградите връзка с другия. За някои хора 5 минути активно слушане са достатъчни, за да разберат събеседника си и да изградят връзка с него. Нужното време може да е по-кратко или по-дълго, в зависимост от личността и характера ви, но при всички положения, за да опознаете събеседника си, е нужно да задълбочите разговора си отвъд обичайните любезности.

  1. Отразявайте чутото

Отразяването (Mirroring) – повтарянето или перифразирането на чутото е гаранция за това, че слушате внимателно и точно, като дава възможност на събеседника ви да поправи евентуални недоразумения. Хората желаят да се чувстват слушани и разбрани.

  1. Задавайте въпроси

Не е нужно да сте най-начетения, забавен или харизматичен човек в стаята. Най-умният човек е този, който задава добри въпроси и слуша отговорите им с внимание. Умеещият да изслушва е желан събеседник. Слушайки активно, ние създаваме връзки помежду си.

  1. Провеждайте проучвания

Проучванията или анкетите също са добър начин да се вслушате в екипа или клиентите си. Те могат да бъдат предиктор на поведението, да помогнат на служителите да се чувстват чути и да бъдат средство за промяна на поведението. Анкетите са чудесен начин да изслушате много хора наведнъж. Нужно е да чуете всички заинтересовани страни, за да разберете какво работи добре, какво се нуждае от подобрение и как да бъдете по-добър лидер. Изслушването чрез запитвания помага на мениджърите да видят потенциални проблеми, да повишат морала на екипа и да подобрят фирмената култура.

  1. Извлечете най-ценното от всеки разговор

Професионалните връзки не се изграждат само в офиса или от 9 до 18 часа. Когато провеждате разговор извън работното място, трябва да знаете с кого говорите, да сте наясно със заобикалящата среда, да се потопите в разговора и напълно да ангажирате вниманието си с обсъжданата тема. Някои от най-значимите професионални взаимоотношения могат да започнат съвсем неочаквано и извън работното място.

Източник: https://www.forbes.com

 |