Еквилибриум

Еквилибриум 7 е програма за подобряване на качеството на живот и работа на служителите. 

Еквилибриум 7  включва 7те измерения на благосъстоянието:

  1. Хармонично общуване
  2. Удоволствие от работата
  3. Пълнота на емоциите
  4. Душевно спокойствие
  5. Зелен офис и дом
  6. Интелектуално развитие
  7. Единство на тялото и духа

square-facebook-32

Какво представлява Еквилибриум 7

Еквилибриум 7 е годишна програма от лекции и уъркшопи за служителите. Тези събития са посветени на всяко едно от 7те измерения на благосъстоянието. Те се водят от консултанти и дават знания, идеи и съвети за по-качествен начин на живот и работа. Работодателят може да избере:

- кратък формат (лекция в рамките на 1 час и 30 мин), който е подходящ за по-голяма аудитория (над  10 души);

- широк формат (workshop в рамките на 4 часа), който е предназначен за по-малки групи (до 10 души);

Ползите за служителите:

- повишаване на тяхната информираност и осъзнатост за всяко едно от тези благосъстояния

- подобряване качеството им на живот и на работа

- повишаване ангажираността им към компанията работодател.

1. Благосъстояние: Хармонично общуване

Това е начинът, по който общуваме по хармоничен и пълноценен начин  – с колеги, близки, приятели и с членовете на семейството.

Teми:

- Мениджмънт на гнева;

- Безкрайното приключение „Родителство”;

- Той и Тя в офиса;

2. Благосъстояние: Удоволствие от работата

Това е начинът, по  който общуваме с колегите си, планираме времето си и постигаме баланс Работа-Личен живот.

Теми:

- Поддържане на баланса Работа-Личен живот;

- Burn out и справяне със стреса;

- Перфекционизмът - как да се справим със стремежа си да бъдем съвършени?

- Имидж и успех - как да създадем печеливш образ за собствената си персона?

- Изкуството да си почиваме;

3. Благосъстояние: Пълнота на емоциите

Това е начинът, по който се справяме със собствените си чувства и емоционални състояния, така че да бъдем в баланс със себе си и да сме спокойни и уверени личности.

Теми:

- Емоционална интелигентност на работното място;

- Адаптация при промени на работното място;

- Тайната на усещането за щастие и благополучие

- Грешките ни в начина на мислене;

4. Благосъстояние: Душевно спокойствие

Това е начинът, по който нашите лични вярвания и ценности допринасят за отношението ни към света.

Теми:

- Начини за релаксация и създаване на положителни нагласи;

5. Благосъстояние: Зелен офис и дом

Еко благосъстоянието е проявата на нашето позитивно и щадящо отношение към околната среда.

Теми:

- Как да станем „зелен” офис?

6. Благосъстояние: Интелектуално развитие

Интелектуалното благосъстояние допринася за креативния ни подход и мислене извън рамките. То ни помага да бъдем гъвкави и изобретателни в работните и житейски решения.

Теми:

- Брейнсторминг техники за по-добри решения;

- Как да мислим по-ефективно, използвайки мисловни карти?

7. Благосъстояние: Единство на тялото и духа

Физическото благосъстояние е осъзнатата грижа за нашето тяло чрез здравословен начин на живот.

Теми:

- Хранене за заети хора или за какво е гладен офисния човек?

- Холистично отношение към тялото (Body-Mind-Spirit);

- Психосоматика - тайната на взаимоотношенията между психиката и тялото;

Формати

Лекция

Продължителност:  1 час и 30 мин.

Минимален брой участници – 10 души.

Форматът Лекция е основно еднопосочен модел на комуникация с аудиторията. В нея консултантът предава знания и умения по избраната тема.

Workshop:

Продължителност: 4 часа

Максимален брой участници – 10 души

При формат workshop се провежда интерактивно общуване между консултанта и групата. В срещата се предават знания по избраната тема, водят дискусии и има опити, в които участват всички участници, като по този начин се затвърждава наученото.