Ползите

Какви са ползите при ефективна стратегия за Управление на Работодателската марка:

  • Наемане на правилните хора
  • По-висока ефективност и бизнес резултати
  • Репутация на предпочитан работодател
  • Повишена удовлетвореност на служителите
  • Понижено текучество
  • Бързо запълване на вакантните позиции