Процесът

ТАУРУС Консултантс има изградена собствен процес и методология за Управление на Работодателска марка. Той се развива в три етапа:

  1. Одит на настоящето състояние на Работодателската марка.
  2. Редизайн и създаване на ясно, автентично и разбираемо ключово обещание към служителите на ценностите на компанията като Работодател.
  3. Създаване на комуникационна стратегия и индикатори за оценка на ефективността.

 

 

Одитът на работодателската марка е първата стъпка, в която консултантите на ТАУРУС провеждат проучване за настоящето състояние на работодателската марка чрез методите на количествено и качествено изследване към вътрешните публики (настоящи служители) и външните публики (потенциални и бивши служители).

Количественото изследване се провежда на он-лайн базирана платформа и може да обхване голям брой респонденти. Изследването към външните и вътрешните публики обхваща 5 основни фактора за работно благосъстояние (икономически параметри, престиж, кариерно развитие, интерес и общност), като това за настоящите служители влиза в дълбочина на още 13 други фактора.

Качественото изследване ползва методите на face to face интервюта, workshops и desk research.

 

Резултатът е Аналитичен доклад с препоръки за развитие на Работодателската марка, свързани с имиджа на организацията, идентификация на служителите с нея, лидерство, доверие, оправдани и неоправдани очаквания на служителите, усещане за подкрепа, критични моменти в процесът на подбор, наемане и задържане, намерение за напускане и др.

След предоставяне на аналитичния доклад с препоръки ТАУРУС Консултантс остават на разположение да съдействат за следващите 2 етапа от управлението на Работодателската марка:

  1. Редизайн и създаване на ясно, автентично и разбираемо ключово обещание към служителите на ценностите на компанията като Работодател.
  2. Създаване на комуникационна стратегия и индикатори за оценка на ефективността.