Одит на Работодателска марка

Управлението на Работодателска марка (Employer branding) е стратегия на компанията за превръщането й в предпочитан работодател за точно тези служители, които ще изградят нейния успех.

Основната цел на Работодателската марка е да привлича, наема и задържа служителите.

В същността си Работодателската марка е съвкупността от опита и преживяването на настоящи, потенциални и бивши служители с КомпаниятаРаботодател.

Ползите

Ползите от Одит на Работодателската марка
Какви са ползите при ефективна стратегия за Управление на Работодателската марка: Наемане на правилните хора По-в...

Процесът

Процесът на Одит на Работодателска марка
ТАУРУС Консултантс има изградена собствен процес и методология за Управление на Работодателска марка. Той се развива в тр...