Процесът

Първи етап:

Консултантите на ТАУРУС  коментират заедно с клиента нуждата от идентифициране на търсения професионалист. Ние обобщавaме информацията и  подготвяме профил на позицията, който включва личностни и професионални компетенции. Предлагаме конкретен план за действие (Action plan) във времеви рамки.

Резултатът:

  1. Профил на търсения професионалист
  2. Action plan

Втори етап:

Консултантите на ТАУРУС  проучват пазара на труда с фокус върху професионалисти с профила, одобрен от клиента. Например: Ако позицията, която търсим изисква професионалистът да има  опит в FMCG сектор като маркетинг директор, ние проучваме всички компании в конкретния сектор, както и професионалистите  с такъв опит (минал и настоящ).

Резултатът:

  1. Доклад „Target list” с потенциални кандидати за позицията. Той представлява лист от потенциални кандидати с кратко описание на всеки един от тях.

Трети етап:

На третия етап консултантите на ТАУРУС и клиентът  коментират заедно  Доклада „Target list”, като участниците в списъка се разпределят в 3 категории:

„А”- много подходящи и към които клиентът има силен интерес.

“B”-  подходящи и към които клиентът би могъл да има последващ интерес

“C”-  кандидати, към които клиентът на този етап няма интерес

Резултатът:  Категоризирани A, B, C кандидати

Четвърти етап:

На този етап консултантите осъществяват проактивен контакт с представителите на A и B потенциални кандидати.  Провеждаме среща – интервю, на което преценяваме доколко кандидатът отговаря на търсения профил и при подходящ кандидат, предизвикваме интерес към позицията.

Резултатът:

Финален лист с кандидати, които са подходящи за позицията и имат интерес към нея. Клиентът получава между 3 и 5 кандидатури, представени под формата на конфиденциални доклади, с информация за техния професионален и личностов профил.

Пети етап:

На този етап организираме  срещи между кандидатите и клиента. Консултираме цялостния процес по избор на финалист. Това е етапът, в който проверяваме професионални препоръки на финалистите.  Препоръките се търсят от преки ръководители, колеги и/или преки подчинени в предходния професионален опит на кандидата.

Резултатът:

Проверка на препоръки

Шести етап:

След избора на кандидат и подписване на трудов договор консултантите на ТАУРУС проследяват адаптацията на кандидата в новата работна среда, както и неговото представяне. В случай на  незадоволително представяне на избрания кандидат в рамките на шест месеца след назначението, ТАУРУС изпълнява безвъзмездно услугата.

Резултатът:

Проследяване на работното представяне на номинирания кандидат.