HorseDream®

HorseDream® не е обучение по езда, за него не е нужен предишен опит с коне. Това е Корпоративен трейнинг, създаден специално за мениджърите и екипи в компании – за това как да общуваме, водим, вдъхновяваме, наблюдаваме, изискваме и даваме обратна връзка като лидери.

HorseDream® е трейнинг за начина, по който можем да бъдем по-уверени, фокусирани и сензитивни.

Конят тук е метафора, наш учител и помощник. Той е деликатно и интиутивно животно, живеещо в настоящия момент, тук и сега. Конят ни учи на осъзнатост, отговорност и визионерство.

HorseDream® e международна програма за лидерство с помощта на конете, която съществува вече повече от 20 години. Програмата има свои стандарти, създадени от EAHAE International – Mеждународната асоциация за подпомaгане на обучение с коне.

В България се провежда от ТАУРУС Консултантс и Конна база СПАРАТА, които са първите лицензирани партньори.

Процесът на обучение. Екипът.

Процесът на обучение. Екипът.
http://www.sparata.bg/Обучението се води в рамките на един ден (5 модула). Групата се формира само от представители на ед...

Новата парадигма в обученията

Новата парадигма
Отдавна класическите фирмени обучения не успяват да завладеят участниците и много организации все повече търсят нестандар...