Новата парадигма в обученията

Отдавна класическите фирмени обучения не успяват да завладеят участниците и много организации все повече търсят нестандартни трейнинг форми. HorseDream® e иновативен подход, който ангажира напълно съзнание на обучаемите. Във всеки един момент те са наясно какво се случва. Докато изпълняват упражненията със своя кон, те получават веднага обратна връзка за всяко свое действие и решение. Ясно е дали конят следва отзивчиво своя водач, дали вниманието му е привлечено от него, дали го отбягва или търси контакт. Конете веднага изразяват своето преживяване в общуването си със своя лидер и това е безпогрешна и ясна обратна връзка за неговия лидерски стил.

HorseDream®  извежда хората извън учебните зали, тя ги свързва с природата по хармоничен начин, с което им вдъхва жизненост и баланс.