Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Data Analyst

Ref N: DA/1203 Our client: As a major financial organization in Europe UniCredit aims to think and act in internationa...

HR Officer Talent Management

Ref N: HR TM/0203 Our client: A global business intelligence company

Manager Retail operations

Ref N: NSM/2202 Our client: International derma-cosmetic company