Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Marketing Manager

Our client: International FMCG Company Ref N: MM/1101...

PR Manager

Нашият клиент: Агенция за интегрирани маркетингови комуникации RefN: PRM/0307...