Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Credit Risk Modeller

Ref: CRM/0109 Our Client: Leading International Bank  ...

Account Manager

RefN: АccM/2608 Нашият клиент: Агенция за интегрирани маркетингови комуникации...

Senior Strategist

Ref N SS/1706 Our Client: International debt solutions provider for banks and institutional vendors  operating in 26 E...

Senior Data Analyst

Ref N SDA/1706 Our Client: International debt solutions provider for banks and institutional vendors  operating in 26 Eu...

Senior Business Analyst

Ref N SBA/1706 Our Client: International debt solutions provider for banks and institutional vendors  operating in 26 ...