Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER

Нашият клиент: Международна FMCG компания RefN:KAM/1503...

Ръководител отдел „Корпоративни обезпечения и вземания“

Нашият клиент: Международна финансова компания RefN: 22/MCS...

Директор дирекция „Корпоративни и обезпечени вземания“

Нашият клиент: Международна финансова компания RefN: DCCS/2202  ...

Head of Digital marketing department

Our client: prospering media company based in Paris, Sofia and Montreal offering its employees a challenging job that req...

Head of Marketing

Our client: International FMCG Company Ref N: MM/1103...