Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Credit Risk Modeller

Ref: CRM/0109 Our Client: Leading International Bank  ...

Account Manager

RefN: АccM/2608 Нашият клиент: Агенция за интегрирани маркетингови комуникации...