Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Национален Мениджър Монтажна дейност

Ref N: NMI/1810 Нашият клиент: Компания, лидер в сектора търговия и монтаж на врати...

Director Product Strategy

Ref №: DPS/2606 Our Client:  One-stop shop for business news and market intelligence. The company is a provider of mar...