Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

HR Business Partner

Ref: HRBP/0708 Нашият клиент: Международна компания в областта на строителните технологии...

Supply Chain Manager

Ref N: SCM/2707 Our client: International FMCG company

IT Auditor

Ref N: ITA/1007 Our client: As a major financial organization in Europe UniCredit aims to think and act in international...