Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Intellectual Property Manager

Ref N: IPM/0911 Our client: International pharma agency

Cost Manager

Ref N: CM/0711 Our client: As a major financial organization in Europe UniCredit aims to think and act in internationa...

Senior Mechanical Project Engineer

Ref N: SMPE/3110 Our client: A leading international mining company