Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Senior Strategist

Ref N SS/1706 Our Client: International debt solutions provider for banks and institutional vendors  operating in 26 E...

Senior Data Analyst

Ref N SDA/1706 Our Client: International debt solutions provider for banks and institutional vendors  operating in 26 Eu...

Senior Business Analyst

Ref N SBA/1706 Our Client: International debt solutions provider for banks and institutional vendors  operating in 26 ...

Market Access Manager Bulgaria and South Eastern Europe

Ref N MAM/1704 Our Client: International Pharmaceutical Company  

HR Manager

Ref N: HRM/1303 Our client: International marketing communication company  ...

Оперативен директор

Ref N: OD/1810 Нашият клиент: Компания, лидер в сектора търговия и монтаж на врати...