Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Account Manager

Ref N: ACCM/1610 Our client: A Marketing Communications Agency

PR мениджър

Ref N: PR/2908 Нашият клиент: Българска компания, лидер в агробизнеса...

HR Business Partner

Ref: HRBP/0708 Нашият клиент: Международна компания в областта на строителните технологии...