Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Sr. R&D Formulation Scientist/ Manager Development & Design of Medicinal Products Sr Product Development Specialist/ Sr Product Development Scientist

Our Client: R&D Experimental and Analytical Labs based in Sofia, Bulgaria. The company delivers its customer tailored...

Chief Accountant

Our Client: International pharma companyRef: ChAcc/1006