Отворени позиции

Към кандидатурите на всички, проявили интерес, ще се отнесем с конфиденциалност и уважение. В контакт ще влезем само с избраните от селекцията кандидати.

Intellectual Property Manager

Ref N: IPM/0911 Our client: International pharma agency

Cost Manager

Ref N: CM/0711 Our client: As a major financial organization in Europe UniCredit aims to think and act in internationa...

Senior Mechanical Project Engineer

Ref N: SMPE/3110 Our client: A leading international mining company

PROJECT MANAGER

Ref N: PM/2610 Our client: As a major financial organization in Europe UniCredit aims to think and act in internationa...

Account Manager

Ref N: ACCM/1610 Our client: A Marketing Communications Agency

PR мениджър

Ref N: PR/2908 Нашият клиент: Българска компания, лидер в агробизнеса...