Мениджър отдел Бизнес развитие и Ключови клиенти

Нашият клиент: Международна FMCG компания

RefN: TMM/1506

Задължения и отговорности:

Търговски маркетинг и мениджмънт на продуктовите категории 

 • Развива и контролира изпълнението на стратегията за продажби и план за действие съгласно специфичните изисквания за присъствие на брандовете по търговските канали;
 • Разработва стратегията за категори менджмънт и търговски маркетинг и следи за нейното изпълнение от търговския екип в точките на продажба;
 • Разработва стратегия за вторичните излагания по канали за продажби, следи за правилното прилагане, разпределение и разпространение на рекламни материали до търговския екип и проверява изпълнението на стратегията;
 • Поставя ясни цели за присъствие и мърчандайзинг в точката на продажба;
 • Управлява реализирането на месечния промоционален план по видове магазини за всяка категория;
 • Прави оценка на търговските промоции (продажби през промоционалния и след промоционалния период) в сътрудничество с Финансовия отдел;
 • Супервизира разработването на рекламни материали за точката на продажба (рафтове, етикети на рафтове, банери и др.)
 • Сътрудничи с и управлява връзки с външни партньори производители и агенции за разработка на дизайн на промоционални материали;
 • Подкрепя обученията и развитието на търговския екип по категори мениджмънт и търговски маркетинг;
 • Определя и управлява ТМ бюджета на компанията;

Бизнес развитие Ключови клиенти

 • Развитие на бизнеса на Ключови клиенти в България:
 • Предлага и изпълнява плана за бизнес развитие на Ключови клиенти в България;
 • Отговаря за стратегическото планиране и годишното бюджетиране на КК (определяне на ценовите условия на клиентите, определяне на целите, включително обема);
 • Отговорен за постигане на основните очаквани резултати от КК (обем, приходи, отстъпки и т.н.);
 • Работи съвместно с останалите дирекции, за да спомогне за подобряването на пазарния дял и дистрибуцията и други важни показатели за съвместен бизнес;
 • Отговаря за процеса на преговори с Ключови клиенти;
 • Управлява и координира търговски екип Ключови клиенти.

Изисквания:

 • Висше образование (икономически профил);
 • Минимум 3 години опит с управление на процесите в Търговски маркетинг в FMCG;
 • Познаване на модерна търговия и работа с Ключови клиенти;
 • Способност за работа и разбиране на финансовите компоненти (P&L);
 • Умения за бизнес планиране, анализ, синтез и интерпретация на данни;
 • Стратегически подход и ориентация към крайния резултат;
 • Умения за лидерство и развитие на екипа, способност да мобилизира екипа си за постигане на целите;
 • Отлична комуникативност;
 • Умение за водене на преговори;
 • Добри междуличностни отношения.

При интерес, моля изпратете CV на e-mail:taurus@taurusconsultants.bg като посочите RefN: TMM/1003

Ще се отнесем към вашата кандидатура с уважение и конфиденциалност. Само с избраните кандидати ще влезем в контакт. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.
TAURUS Consultants е лицензиран трудов посредник с безрочен лиценз N2124/07.10.2016