Процесен инженер

Ref: PcE/2511

Нашият клиент: Водеща компания производител на гипсови продукти за строителството

 

Позицията обхваща целия технологичен процес – ефективност, устойчивост и модернизация на производствените процеси. Позицията е пряко подчинена на директора на завода и работи в тясно сътрудничество със звената производство, качествен контрол, продажби и маркетинг.

Основни характеристики на позицията:

 • Планиране, ръководене и координиране на всички дейности, свързани с модернизацията на съществуващите производствени мощности, съобразно продуктовия асортимент и в съответствие с технологичния процес;
 • Предлага и участва в избора на ново технологично оборудване, в изготвянето на проектите за модернизация на производството и пряко следи за тяхното изпълнение;
 • Активно следи за нововъведения и модернизации в бранша, в технологиите и в предлаганите продукти, както на българския, така и на международните пазари и търси начини за въвеждането им;
 • Активно следи работата и опита на преките конкуренти в областта на иновациите и продуктовото развитие;
 • Информира се за текущото състояние на оборудването в завода и за възможностите за нововъведения и подобрения

Необходими компетенции и квалификация за заемане на позицията:

 • Висше образование – Индустриално Инженерство, Процесно инженерство, Химично инженерство, Органични химични технологии (Химико-технологичните университети, Технически Университети и специалности от университети в България и чужбина)
 • Професионален опит в производствено предприятие;
 • Отлично владеене на английски език. Втори език се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност – MS Office, в частност Excel; база данни;
 • Шофьорска книжка.

Умения:

 • Аналитично мислене
 • Комуникативни умения
 • Адаптивност и работа в екип
 • Ориентиран към резултатите
 • Умение за решаване на проблеми
 • Иновативно мислене

Моля, изпратете CV на е-mail: taurus@taurusconsultants.bg

Краен срок за кандидатстване: 23 декември 2019

Ще се отнесем към вашата кандидатура с уважение и конфиденциалност. Само с избраните кандидати ще влезем в контакт. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.
TAURUS Consultants е лицензиран трудов посредник с безрочен лиценз N2124/07.10.2016