Ръководител отдел „Корпоративни обезпечения и вземания“

Нашият клиент: Международна финансова компания

RefN: 22/MCS

Задължения и отговорности на позицията:

 • Прогнозира и планира събираемостта на вземанията, възложени на отдела;
 • Утвърждава, съвместно с прекия си ръководител и Изпълнителните директори на Дружеството, Стратегия и План за Действие за всички вземания с обща стойност на обезпечение над 500 000 евро, както и на вземания изискващи специфичен подход;
 • Контролира изпълнението на стъпките по одобрения План за действие и за спазването на поставените срокове;
 • Преговаря с клиенти/длъжници, инвеститори, купувачи, синдици, частни или държавни съдебни изпълнители, ликвидатори, представители на съдебни и общински организации, охранители, оценители и др., като договаря сключване на сделки;
 • Разглежда постъпили предложения и доклади от служителите в отдела, свързани с искания от клиенти или трети лица;
 • Съвместно с ръководител отдел „Правна дейност“ следи за организацията на съдебните действия с цел събиране на обезпечените вземания;
 • Разглежда и одобрява, предложения за придобиване на активи, замяна на дълг срещу собственост, привличане на инвеститори, изготвяне на препоръки, организиране на мерки и мониторинг за охрана и опазване на обезпечения;
 • Длъжността е пряко подчинена на Директор Корпоративни и обезпечени вземания 

Изисквания за кандидатите:

 • Професионален опит - опит в компания, работеща във финансовата сфера е предимство.
 • Професионални умения - много добра пазарна ориентация; умения за водене на делови разговори; ползване на английски език.
 • Личностни качества и умения - лоялност, аналитично мислене, прецизност, гъвкавост, комуникативност и отговорно отношение към работата; умения за работа в екип, управленски умения.

Към всички кандидатури ще се отнесем с уважение и конфиденциалност. Ще се свържем само с избрани от нас кандидати. Моля, изпращайте CV с refN:MCS/2202