Сътрудник отдел Ключови клиенти

Ref N: KAS/1902

Нашият клиент: Международна компания – лидер в производство и търговия с хранителни продукти

Позицията е по заместване

Основни задължения:

- Подпомага цялостната дейност на отдел „Ключови клиенти“;

- Отговаря пряко за отношенията между компанията и поверените Ключови клиенти на оперативно ниво;

- Изготвя седмични и месечни търговски справки и отчети;

- Подготвя регулярни анализи относно продажбите на компанията;

- Осъществява бизнес кореспонденция с партньори на компанията и служи като комуникационна връзка между клиентите и отдел логистика, за да осигурят бърза реакция;

- Приема и обработва поръчки и запитвания от страна на ключови клиенти;

- Координира и реализира търговски, ценови промоции, дегустации и друг вид промоции и рекламни дейности с Ключовите клиенти; 

- Следи и контролира за редовното зареждане на Ключовите клиенти с продукти на компанията;

- Контролира и осигурява спазването на изискванията за присъствие на продуктите на обектите на Ключовите клиенти;

- Отговаря за осъществяване на листването на нови продукти в обектите на Ключовите клиенти;

 

Идеалният кандидат притежава:

- Образование – бакалавър или магистър, студенти задочно;

- Компютърна грамотност – MS Office (Excell и Powerpoint) – много добри познания;

- Отлични организационни и комуникационни умения и Инициативност;

- Изграждане и поддържане на добри колегиални отношения;

- Опит в сферата на бързооборотните стоки ще бъде предимство;

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля кандидатствайте с актуална автобиография на email: taurus@taurusconsultants.bg, с Ref N: KAS/1902.

Ще се отнесем към вашата кандидатура с уважение и конфиденциалност. Само с избраните кандидати ще влезем в контакт. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.