Декларация за съгласие

За да имате възможност да получавате информация за кариерни възможности от страна на ТАУРУС Консултантс, е нужно вашето съгласие:

ТАУРУС Консултантс да обработва данни, които предоставяте или които се събират от обществено достъпни източници (като уеб сайтове) или от трети страни.

С настоящето съгласие Вие разрешавате:

  • Събиране и обработване на лични данни като: име, настоящ и минал работодател, заемани позиции, данни за контакт, професионално резюме, квалификация, умения, финансови очаквания, препоръки, сертификати, архиви, интервюта и оценки, лични интереси, хобита и всяка друга информация, която решите да споделите с нас.
  • Предоставяне на Вашите лични данни на потенциални работодатели, които биха Ви предложили възможности за работа.
  • Информирането Ви чрез e-mail или телефон относно възможности за работа и кариерно развитие.

 

    [recaptcha]