Програмата Outplacement ReStart дава възможност на съкратените служители да обработят своите чувства и да получат усещането, че са върнали контрол над живота си

Детелина Стаменова, психотерапевт и консултант в Outplacement програмата ReStart, Септември, 2020

Освен традиционната кариерна консултация Outplacement може да предостави и професионална помощ за справяне с психологическите последици от съкращаването на служителите. За пръв път Outplacement се появява в областта на човешките ресурси през 60-те години, когато масовите съкращения стават често срещани. Дотогава хората живеели с нагласата, че ще работят за един работодател през целия си живот и загубата на работа била тежък психологически удар. Нещо подобно като сила и психологически ефект се наблюдава в България в началото на 90те.

Днес ситуацията е по-различна. Заради кризата Covid и неяснотите, които тя предизвиква, ударът върху менталното състояние ще е по-голям от предишните вълни на съкращаване на служителите.

Програмата Outplacement ReStart дава възможност да се премине през процеса на кариерна промяна и повишава шансовете за намиране на нова работа. По време на програмата всеки, включен в нея, би могъл:

 • Да създаде стратегия към нова кариера или работа.
 • Да му бъде помогнато да изготви нови, съвременни документи за кандидатстване (CV, LinledIn профил).
 • Да бъде обучен да се представя убедително на интервюта за работа.
 • Да разпознае своите силни и слаби страни, чрез психологически тестове и интервюиране.
 • Да преживее по един здравословен начин стреса от загубата.

Отрицателните психологически ефекти при съкращения са: загуба на самочувствие, скръб, загуба на социална структура и загуба на подкрепящи връзки. Накратко бихме могли да обобщим изводите от различни проучвания за ефекта на загуба от работа и безработицата по следния начин:

 • Загубата на работа и/или последващата безработица са свързани с повишена депресия, гняв, раздразнение, параноя и други симптоми на психологически стрес.
 • Вследствие на стреса има психосоматични последици, сред които: повишен риск за коронарна болест на сърцето (КБС или исхемична болест на сърцето), подуване на ставите, хипертония , алопеция.
 • Зачестяват проявите на поведения свързани със зависимости (лекарства, алкохол, наркотици).

Продължителността на периода на безработица предизвестява сериозни здравословни проблеми. Психологически причините за психосоматични болести и/или дизадаптивни поведения като зависимостите са:

 • Страх от загуба на социална среда.
 • Срив в самооценката.
 • Загуба на идентичността.

Те водят до нужда да бъде намерен отговор за положението, в което хората са поставени. Базово те реагират по два начина – често започват да се съмняват в себе си или като реакция се разгневяват на компанията, към която са принадлежали. Когато се задълбочат, тези реакции се превръщат в пречка за намиране на ново работно място.

Етапи на приемане

Както замръзналата вода не тече, така и част от съкратените служители „замръзват“ от страх и скръб и не могат да предприемат действия към намиране на нова работа. Целта на програмата Outlacement ReStart е да катализираме процеса, да дадем пространство за справяне с чувствата, които блокират напредъка.

Уилям Бриджис, основавайки си на работата на Джон Боулби, очертава три етапа, характерни за съкратените служители:

Първият етап е на протест („Защо аз? Аз съм ценен служител!“). Този етап може да включва недоверие и опит да предоговаряне. В него се проявяват демонстрации на гняв, обвинения или конфронтация, но също така тих ужас и дори отричане на случилото се. Независимо дали са от малцинството с прекратени договори или са част от голям брой, те се чувстват предадени.

Вторият етап, базиран на теорията на Боулби, е период на дезорганизация или на „неутрална зона“. Това е време на объркване и несигурност, търсене и изследване, в който съкратеният служител оценява миналото, своят принос към компанията – това е период, който изисква време и подкрепа от средата.

Третият етап е „​​реорганизация и ново начало“. Чрез него служителите вече са в състояние да се ангажират емоционално с новите възможности и нови насоки в живота им.

Справяне с психологическите последици от загубата на работа е важна част от Outplacement ReStart. Планираната психологическа консултация подпомага кариерния коучинг за поставянето на нови цели и визия за живота. Съкратените служители се нуждаят от това да бъдат придружени по време на тази промяна. Някои подходи оприличават динамиката на скърбенето и траура. Елизабет Кюблер-Рос очертава етапите, през които се преминава, започвайки с недоверие и отричане и достигайки до приемане. Дори когато работодателят е осигурил на съкратения служител добро обезщетение, отново се проявява усещане на загуба, свързана с намаления ежедневен контакт с колеги.

Колкото и болезнена да е загубата на работа, тя може да се влоши, ако бъде обявена безчувствено и без емпатия. Ако комуникацията се проведе по този начин, това увеличава травмата и служителите могат да преживеят и повтарят случилото се дълго време наум и това да подхранва гнева, несигурността и разочарованието. Самата загуба на работа е болезнена и внимателно проведената среща може да попречи това да стане основа на сериозни проблеми за дълъг период.

Добре планираното интервю за раздяла ще направи процеса по-малко болезнен, като в Outplacement ReStart даваме насоки и подготовка как да се случи това.

По време на Outplacement ReStart съкратените служители имат възможността да обработят чувства и да получат усещането, че са върнали контрол над живота си. Целта на нашите специалисти е да доведат своите клиент до етапа, в който освобождаването се разглежда като преходна точка в техния живот, с възможност за нова по-добра кариерна посока.

 |