Седемте смъртни гряха на едно лидерство

Успешното лидерство се развива с времето и може да бъде подобрено само, когато бизнес лидерите знаят как да диагностицират и коригират забавящите фактори.

Грях N1 на лидерството: Препускане през процеса на подбор

Ако не отделят достатъчно ресурси за наемане на нови служители, компаниите рискуват да загубят време, усилия и пари за човек, който не е квалифициран за дадена позиция. Качествено проведеният подбор на всички нива подобрява представянето на служителите и компанията. Ако не се инвестират време и средства в наемане на точния човек, не може да се очакват значителни резултати от него впоследствие.

Грях N2 на лидерството: Предполага се, че служителите знаят целите и всички дейности на компанията

Дори и компанията да има впечатляващ стратегически план, той е безполезен докато не бъде разбран и приет на всички нива в организацията. Ефективните лидери трябва да отделят време да обучават служителите за продуктите и органиграмата на компанията. Те са отговорни също за ясното разясняване на целите.

Грях N3 на лидерството: Провал в развитието на уменията на екипа

Провалът в развиването на талантите е загуба на ресурси. Много компании отделят повече време, преговаряйки и плащайки за технологии и оборудване, отколкото в грижа за персонала си, макар да твърдят, че техните служители са актив номер едно. Инвестирайки в служителите, компаниите инвестират в своя бъдещ успех. Пренебрегвайки обучението и развитието, компаниите всъщност увеличават опасността от провал.

Грях N4 на лидерството: Неоценяване на бизнес дейностите

 

Лесно е да се създаде навика „бизнес както обикновено”. А е нужно периодично оценяване на бизнес дейностите. Кое определя ефективността им, какво се е применило в бизнес средата, как това се е отразило. Лидерите, които са способни да измерват количествено и качествено успехите, лесно успешно поставят цели и мотивират служители с конкретни факти.

Грях N5 на лидерството:   Липсата на обратната връзка

Така, както трябва да се оценяват бизнес дейностите, е нужно да се оценяват периодично и служителите.  Дали чрез преглед на представянето или неформални разговори, съдържателната, конструктивна обратна връзка е необходима за доброто им представяне и кариерно развитие. Комуникирането със служители още от самото начало е особено важно. Годишните прегледи на представянето често очертават минали събития, но е много по-ефективно и мотивиращо постоянно да се дава обратна връзка. Това позволява различни грешки или въпроси да бъдат разяснени по-рано и така да се предотвратят бъдещи по-големи проблеми.

Грях N6 на лидерството: Илюзията, че работата е свършена перфектно

Допускате, че клиентите са доволни само, защото не са се оплаквали. Лидерите трябва да разполагат с механизми, с които да искат от клиентите си обратна връзка. Чрез социалните мрежи, възможностите на  корпоративните сайтове и мобилните апликации днес потребителите бързо могат да ви дадат обратна връзка.

Грях N7 на лидерството: Провал в маркетинга

Провалът във връзката между маркетинга и продажбите може да бъде пагубно за всяка организация. Едни от най-успешните компанни в света като McDonalds и Coca Cola стават глобални гиганти и успяват да запазят мястото си там благодарение на изобретателните маркетингови кампании, подкрепящи продажбите им. Дори бизнеси с отлични търговци, трябва активно да се маркетират. Маркетингът, PR, иновациите и рекламата са най-важни. Тези дисциплини осигуряват стратегии за идентифициране на нови пазари, комуникиране с потенциални клиенти,  позициониране на бранда и посланието.

Публикувано от Аоиф Гори на 6 ноември 2012г. в info.profilesinternational.com

 |