Следването на кариерен път е отживелица

Най-голямата грешка, която хората правят, когато активно се опитват да градят кариерата си, е да се съсредоточат върху изграждането на кариерен път, който да следват неотлъчно. Под кариерен път разбираме поредица от работни места или позиции, които последователно заемаме, за да изградим и развием кариерата си. Целта обикновено е достигането до по-високо заплащане с всяка нова роля, която заемаме. Въпреки това, ние често нямаме контрол над това какви позиции можем да заемаме във всяка точка от нашата кариера.

Какво се случва, когато сме готови за следващата стъпка по пътя ни, но никой не ни наема за желаната роля? Чувстваме се в застой. Какво се случва, когато избраният от нас кариерен път стане неактуален в следствие на напредъка на технологиите? Ние също ставаме неактуални.

Кариерният път е отживелица

Живеем в непрестанно променящ се свят. Няма как да предвидим какви работни позиции ще са на разположение след десет години. Как бихме могли да планираме кариерен път, водещ до позиция, която е напълно необозрима за нас?

Развиването и следването на кариерен път беше добър съвет за последните няколко поколения, но за съжаление вече не е актуален. Студентите, завършили висшето си образование през 2020 г., ще влязат в един работен пазар, който не можем да предвидим днес. Самоуправляващи се автомобили, масова автоматизация в търговията на дребно, производство и логистика с роботика. Няма как да знаем с какво ще ни изненада бъдещето. Как бихме могли да планираме пътя си, когато не знаем къде отиваме?

Планирайте да кривнете от пътя

Лесно ще получите представа за това как трябва да се промени идеята за кариерното развитие, ако си представите кариерата си като магистрала насред реален пейзаж. В миналото можехме да разгледаме картата, да планираме нашия маршрут и нашите цели. Можехме дори да планираме времето си на пристигане.

На истинската магистрала можем да погледнем часовника си и да помислим: „движим се по-бавно, отколкото планирахме, ще бъде по-добре, ако се движим по-бързо, за да стигнем до края на маршрута преди залез слънце.”

Сега си представете, че в настоящия кариерен пейзаж няма видим път. Технологията е създала бързо развиващи се растения, които променят ландшафта, докато вие се движите. Пътят може да е бил видим, когато сте тръгнали по него, но сега е обрасъл с растителност и е неразумно да следвате стари пътеки, които вече са изчезнали. Вече не знаете къде е целта ви и определено не знаете как да стигнете до там.

Нови методи за планиране на целите

Целите все още са нашата крайна дестинация. Сега обаче трябва да научим нови методи за целеполагане. Дестинацията ни трябва да бъде независима от ландшафта, тъй като пейзажът се променя бързо. Вместо цел от типа на „Повишение към мениджърска позиция в моята фирма, преди да навърша 32 години“, сега целите ни следва да звучат по-скоро като „Да науча и приложа нов набор от знания и умения в професионалната сфера, преди на навърша 32 години“.

Най-полезното умение за кариерно развитие, което можете да овладеете, е това да си задавате постижими цели.

  • Изберете цели, които не са отвъд вашия контрол. „Повишение към мениджърска позиция“ не е под ваш контрол. „Научаване и прилагане на нови знания и умения“ обаче е.
  • Избягвайте изкуственото ограничаване на обстоятелствата, при които може да бъде постигната целта ви. „Мениджър в моята фирма“ ограничава постиженията ви до конкретната компания. „В професионалната сфера“ ви позволява да постигнете целта си в която и да е компания.
  • Времевите рамки обаче все още са важни. Въпреки че ландшафтът бързо се изменя, времето не се е променило. Уверете се, че сте задали краен срок за целите си, за да знаете кога е време да побързате.

Източник: https://www.businessinsider.com

 |