4 принципа на добрите лидери

Лидерите са навсякъде в живота. Някои са вдъхновяващи пионери за социални, политически или икономически каузи. Други са хора, които преминават в мениджърска роля, докато израстват в рамките на организация. Понякога те проактивно влизат в ролята, друг път естествено попадат в нея поради лидерските си умения. Заемането на лидерска позиция изисква честна оценка за това какви сме всъщност. В такава роля, ние влияем въхру хората около нас по начини, които не винаги можем да осъзнаем. Дълбочината на връзката на лидера с неговият екип оказва влияние върху тяхната лоялност, отдаденост и готовност да постигат целите си. С течение на времето това влияе и върху дългосрочния успех: способността на компанията да задържи най-добрите служители. Ключът е да изградим основа от лидерски качества, които да не спираме да развиваме. Ето 4 принципа, които добрите лидери спазват.

  • Бъдете от полза – Преди да говорите и предлагате съвети, отделете време и разберете предизвикателството или ситуацията, в която екипът ви е изпаднал. Може да ги упътите като им помогнете да открият информация и добият яснота за проблема, за да могат да се справят с него. Възможно е и просто да имат нужда от поощрение или коучинг, за да стигнат целите си. Да бъдем от полза означава да сме добронамерени, способни да водим, насочваме и помагаме за преодоляването на препятствията. Това не означава да вършим работата на екипа си. Както казва поговорката: „Дай на човека риба и ще го нахраниш за един ден. Научи го как да лови риба и ще го нахраниш за цял живот“.
  • Бъдете закрилници – Вашата фирмена култура е вашата марка. Стремете се да изградите култура на справедливост и сътрудничество, а не култура на конкуренция, основана на егото. Лидерът е закрилник на културата и нейните ценности. Когато всички членове на организацията участват в съхранението на ценностите ѝ, те стават ваши партньори и споделят ангажимента и фокуса ви.
  • Бъдете щедри – Щедрите лидери обучават другите и им помагат да успеят. Те дават от себе си, споделяйки своето време и своя опит. Съществуват и други проявления на този принцип, включително филантропия, доброволческа дейност и други. Всички те са израз на желанието да помогнем на другите да се развиват.
  • Бъдете отговорни – Ролята на лидера е отговорна. Разбирането на ефекта, който вие и вашите решения имат върху другите, е от първостепенно значение. Уважавайте правата на хората, с които работите, както и своите. Задайте си тези въпроси: Можете ли да наречете организацията си безопасно работно място? Екологично съобразна ли е дейността ви и вреди ли по някакъв начин на околната среда? Ангажира ли се организацията ви със спазването на човешките права? Това упражнение ще ви помогне да осъзнаете отговорностите, които произтичат от ролята ви.

Източник: https://www.forbes.com

 |