Licensed training

TAURUS Academy е  Център за професионално образование към TAURUS Consulting лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, лиценз N 200512309.

След успешното приключване на обучението участниците получават Свидетелство за професионална квалификация или част от професия.