Предимства

За разлика от традиционния подбор, когато служители си търсят нова работа, при този подход консултантите на Таурус намират най-добрите професионалисти за своя клиент.  Не се разчита на случайността да бъде прочетена обява за работа, която евентуално да подтикне кандидат да изпрати CV, нито на недоволни служители, които искат да направят промяна в кариерата си.

Информацията от проучването дава възможност на клиента да се запознае с пазара на труда в неговия сектор, какъв тип специалисти съществуват, какво е тяхното ниво на компетенция, мотивация, какви са нивата на възнаграждение. Тази информация може да се използва впоследствие при стратегически подбори и планирани назначения.

При проактивното търсене (хедхънтинг) клиентът получава като добавена стойност повишаване на репутацията на работодателската марка. Презентацията на компанията-клиент, нейните предимства и успехи пред най-добрите професионалисти в сектора, има дългосрочен полoжителен имиджов ефект.

Опитът ни показва, че ефективността на назначенията при този тип търсене е по-голяма:  по-дълготрайни са и водят до по-добри бизнес резултати.